• 1
  • 2
Selamat Datang ke Website JP

Selamat datang ke laman web Jabatan Perdagangan, Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah, Kulim, Kedah Darul Aman.

Read more
sex toys buzz porno brothers xxx teen porn video homemade porn tape Hot porn pornolli Streaming Porn

Pengenalan
Jabatan Perdagangan (JP) Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah telah beroperasi pada 2 Mac 2003 yang ditadbir oleh Ketua Jabatan. Tiga orang ketua program telah dipertanggungjawabkan untuk setiap kursus dalam perlaksanaan kurikulum Politeknik di JP. Terdapat seramai 15 tenaga pengajar yang mendidik pelajar perintis seramai 171 orang pada sesi pertama tahun 2003. Setiap semester jabatan ini mengambil lebih kurang seramai 200 orang pelajar baru. Setiap pelajar baru akan diberikan seorang penasihat akademik untuk mendapat bimbingan sepanjang tempoh pengajian.

Objektif

  • Sentiasa mengutamakan dan mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam bidang yang berkaitan.
  • Melahirkan pelajar yang separa profesional dalam bidang perakaunan, pemasaran dan perniagaan di peringkat sijil dan diploma bagi memenuhi keperluan sumber manusia di sektor awam dan swasta.

Program-program yang ditawarkan

  • Diploma Akauntasi (DAT)
  • Diploma Pemasaran (DPR)
  • Diploma Pengajian Perniagaan (DPM)