Pengenalan

Jabatan Perdagangan (JP) Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah telah mula beroperasi pada 2 Mac 2003 yang ditadbir oleh seorang Ketua Jabatan , Penolong Ketua Jabatan dan tiga orang Ketua Program telah dipertanggungjawabkan untuk setiap kursus dalam perlaksanaan kurikulum Politeknik di JP. Kemasukan pelajar pertama adalah seramai 171 orang dengan  15 orang tenaga pengajar yang menjadi perintis pada sesi pertama tahun 2003  dan kini bilangan pelajar telah bertambah menjadi  1076 orang dan 46 orang pensyarah dari 3 kursus yang berlainan.

Tentang Kami

 

Pensyarah

Program Ditawarkan

Pelajar Semasa

Staf Sokongan