Jabatan Perdagangan dilengkapi dengan kemudahan fasiliti seperti makmal, dewan kuliah dan bilik-bilik kuliah bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran antara pensyarah dan para pelajarnya. Di antara fasiliti yang disediakan di jabatan ini adalah:

  1. Makmal Perakaunan
  2. Bilik Bantuan Perniagaan (BBP)
  3. Bilik Simulasi
  4. Bilik MicroTeaching
  5. Studio Modeling 
  6. Bilik Pembangunan Keusahawanan (BPK)
  7. Dewan Kuliah
  8. Bilik Kuliah
  9. Bilik Seminar Pembentangan (BSP)