program
Program-program yang ditawarkan:

Diploma Akauntansi (DAT)
Diploma Pemasaran (DPR)
Diploma Pengajian Perniagaan (DPM)